نگهداری و تعمیرات تخصصی مشعلها

تعمیرات تخصصی مشعلها :

  تعمیرات اورژانسی و اضطراری

 بازسازی و نوسازی سیستمهای برق و کنترل - اجزاء و قطعات سیستم سوخت رسان و ...مشعلهای قدیمی

  تعمیر قطعات معیوب همچون رله - موتور دمپر - شیربرقی ها - پمپ و ...

جایگزینی قطعات کمیاب ( همچون رله های خاص و ... ) با قطعات استاندراد بازار

  تنظیم مشعل با دستگاه سنجش محصولات احتراق  TESTO و کاهش مصرف سوخت

ارائه مشاوره درزمینه خرید مشعل و جایگزین نمودن احتمالی قطعات 

 تهیه کتابچه فنی شامل نقشه های برق و کنترل-لیست لوازم یدکی - تدوین برنامه فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه

گروه تلگرام مشعل - گروه تلگرام بویلر - گروه تلگرام کوره - گروه تلگرام مهندسی مکانیک

شرکت ایران ترنسفو

سیمان نهاوند

بیمارستان شفا

شرکت سینر

شرکت رانی