مشعلهای بازیافت کننده حرارت سرعت بالا با طرح فلزی و قابلیت کارکرد با شعله مستقیم

 Recuperated High Velocity Burner in steel design for directing heating

در سیستمهای شعله مستقیم محصولات احتراق توسط تجهیزی با نام ejector به بیرون منتقل میگردد.

دمای قابل حصول :  1150درجه سانتیگراد

مدل و ظرفیت تولید :   NOXMAT RHGB 15 - 250 kW

 

 

دریافت اطلاعات فنی :

  کاتالوگ فنی مشعل

  دیتاشیت فنی

  توضیحات

  اطلاعات فنی

  مشخصات ابعادی

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مشعلهای بازیافت کننده حرارت سرعت بالا با طرح فلزی و قابلیت کارکرد با شعله غیرمستقیم

Recuperated High Velocity Burner in steel design for indirect heating

 

دریافت اطلاعات فنی :

  کاتالوگ فنی مشعل

  دیتاشیت فنی

   توضیحات

  اطلاعات فنی

مشخصات ابعادی

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مشعلهای ETAMAT را راندمان بیش از 90 درصد

ETAMAT up to 90 % efficiency

 

 

  دریافت اطلاعات فنی :

  کاتالوگ فنی مشعل

گروه تلگرام مشعل - گروه تلگرام بویلر - گروه تلگرام کوره - گروه تلگرام مهندسی مکانیک

شرکت ایران ترنسفو

سیمان نهاوند

بیمارستان شفا

شرکت سینر

شرکت رانی