تیوبهای سرامیکی و فلزی تشعشعی

Jacket radiant tube

تولید در قطرهای 80 - 90 - 100 - 115 - 140 - 165 و 200 میلیمتر در طولهای متنوع

با قابلیت نصب افقی و عمودی در انواع سرامیکی و فلزی

 

 

دریافت اطلاعات فنی :

 کاتالوگ فنی تیوبها

 

 

 

گروه تلگرام مشعل - گروه تلگرام بویلر - گروه تلگرام کوره - گروه تلگرام مهندسی مکانیک

شرکت ایران ترنسفو

سیمان نهاوند

بیمارستان شفا

شرکت سینر

شرکت رانی