مشعلهای سری MX :

کاربری : این مشعلها بدلیل انعطاف پذیری بالایی که دارند،  میتوانند در طیف وسیعی از فعالیتها به کار گرفته شوند.  بوته های ذوب – کوره های عملیات حرارتی – کوره های خشک کن رنگ – کوره های هوای گرم – کوره های فرج و زباله سوزها جزو همین محدوده میباشند.

این مشعلها قادر به کار بصورت تک مرحله ای دومرحله ای و مادولار میباشند.

 

مدل

ظرفیت( Kcal/hr )

مصرف گاز مایع ( Kg/hr )

مصرف گاز طبیعی ( Kg/hr )

MX1-200

15/000 – 200/000

1.25 – 16.67

1.76 – 23-53

MX1-400

15/000 – 400/000

           1.25 – 33.34          

1.76 - 47

MX2-600

15/000 – 600/000

1.25 – 50

1.76 – 70.59

MX2-800

15/000 –800/000

1.25 – 66.67

1.76 – 94.11

MX3-1200

15/000-1/200/000

1.25 - 100

1.76 - 141

MX3-1600

15/000 – 1/600/000

1.25 - 133

1.76 - 188

MX3-2000

15/000 – 2/000/000

1.25-166.67

1.76-235.30

گروه تلگرام مشعل - گروه تلگرام بویلر - گروه تلگرام کوره - گروه تلگرام مهندسی مکانیک

شرکت ایران ترنسفو

سیمان نهاوند

بیمارستان شفا

شرکت سینر

شرکت رانی