مشعلهای سری RTFIRE  :

کاربری : این مشعل برای گرم کردن لوله های تشعشعی و لوله های مستغرق طراحی شده است .این مشعل قادر است انتقال حرارتی با توزیع حرارت یکسان، برای شما فراهم نماید.

این مشعلها قادر به کار بصورت دومرحله ای سه مرحله ای و مادولار میباشند.

 

مشخصات فنی :

سایز : RTFIRE891 – RTFIRE892 – RTFIRE1490

ظرفیت ماگزیمم :  580 KW  

گاز مصرفی : گاز طبیعی / گاز مایع

دمای کاری : دماهای پائین تا متوسط

راندمان : راندمان بالا با صدای کم  

جنس بدنه : آلومینیوم / فولاد

 

مدل

ظرفیت(KW)

تیپ

نوع گاز

اتصال گاز/هوا

پایش شعله

جرقه زن

جنس بدنه

RTFIRE891-30

30

تشعشعی

مستغرق

گاز طبیعی

گاز مایع

سایر گازها

G ½”

A 1 1/2”

میله یون

8 KV

Al

891

892

 

Cast Iron

1401

RTFIRE891-60

60

G ½”

A 1 1/2”

RTFIRE891-90

90

    G ½”

A 1 1/2”

RTFIRE892-145

145

  G 3/4”

     A 2”

RTFIRE892-210

210

  G 3/4”

     A 2”

RTFIRE1401-280

280

G 1 1/2”

     A 3”

RTFIRE1401-370

370

G 1 1/2”

     A 3”

RTFIRE1401-465

465

G 1 1/2”

     A 3”

RTFIRE1401-580

580

G 1 1/2”

     A 3”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام مشعل - گروه تلگرام بویلر - گروه تلگرام کوره - گروه تلگرام مهندسی مکانیک

شرکت ایران ترنسفو

سیمان نهاوند

بیمارستان شفا

شرکت سینر

شرکت رانی