سوابق آموزشی

 بخشي از سوابق آموزش تخصصي مشعلهاي صنعتي :

 

جهاد دانشگاهی - دانشگاه صنعتی شریف

مجموعه هتلهای ایثار

شرکت ایران ترانسفو

صنایع شیر پگاه

سازمان تامین اجتماعی - مجمتع ابوریحان

شرکت Runi

شرکت سیمان نهاوند

شرکت سینر - یاسوج

شرکت سینر - اشتهارد

بیمارستان شفا - استان سمنان

شرکت فن آوران

شرکت خودروسازي سايپا

پالایشگاه گاز ایلام

صنايع مس شهيد باهنر کرمان

شرکت پارس خودرو

شرکت نفت فلات قاره - جزيره سيري

 

 

 دانشگاه علم و فرهنگ

 شرکت ايران خودرو

 

 

 شرکت سيمان زنجان

 شرکت سيامکو

 

 

 فولاد خراسان

 شرکت ایران ترانسفو

 

 

 شرکت برنز

 شرکت نفت پارس

 

 

شرکت نفت فلات قاره - جزیره لاوان

 

 

گروه تلگرام مشعل - گروه تلگرام بویلر - گروه تلگرام کوره - گروه تلگرام مهندسی مکانیک

شرکت ایران ترنسفو

سیمان نهاوند

بیمارستان شفا

شرکت سینر

شرکت رانی