رمز خود را فراموش کرده اید ؟

تعمیر مشعل های وزارت کشور

پروژه سرویس و تعمیرات اساسی مشعل های ساختمان مرکزی وزارت کشور با ظرفیت kcal/h 4،۰۰۰،۰۰۰ مدل DP3SP ایران رادیاتور.

که موارد اصلی پروژه شامل :

  1. تست تمام مراحل کاری رله ، سروموتور دمپر ها 

  2. تست پرشر ها و شیر برقی ها

  3. تست نشت یاب VDK و چشمی UV مشعل ها

  4. بررسی و عیب یابی تابلو برق مشعل ها

بالا