سرفصل دوره آموزش تخصصی مشعل

عنوان دوره ( فارسی ): سوخت – احتراق – مشعل 
عنوان دوره ( انگلیسی): 
Fuel Combustion Burne

• هدف كلي آموزشي :آشنايي فراگيران با مبانی و اصول احتراق و انتقال حرارت –آشنايي با اجزاء و قطعات مشعل همچون اجزاء خط گاز – اجزاء خط گازوئیل – رله ها – موتور دمپرها – ردیابهای شعله – مدارات برق و … در بازه زمانی تعیین شده آشنا شده و قادر باشد تا پروسه نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری مشعلهای کوچک را تحت نظارت افراد مجرب آغاز نماید . بدیهی است درصورت آمادگی فراگیران امکان طرح مباحث تخصصی تر نیز وجود خواهد داشت .

• سرفصل ( عناوين): 
• مقدمه ( بررسی جایگاه مشعلها در صنایع مختلف منجمله خودروسازی ها – صنایع نفت – صنایع فولاد – صنایع سیمان و ….– بررسی انواع مشعل در صنایع مختلف بصورت اجمالی )

• اصول و مبانی علم احتراق( مفهوم احتراق – شرايط لازم براي احتراق – اصول شيميايي احتراق – احتراق كنترل شده – حدود قابليت اشتعال – سرعت سوختن – احتراق ناقص و كامل )

• آناليز محصولات احتراق در دودکش( هواي مورد نياز احتراق – محصولات احتراق – آناليز گاز – راندمان احتراق – انتقال گرما – بهينه سازي تركيب اكسيژن )

• روشهاي انتقال حرارت وانواع مبدلهای حرارتی و مشعلهای مورد استفاده خاص هریک( روشهاي انتقال حرارت و عوامل موثر بر آن–محاسبات انتقال حرارت مربوط به كوره هاي صنعتي با بهره گيري از تعادل انرژي)

• مبانی و اصول نحوه عملکرد مشعلها(مشعلهاي آبي سوز – مشعلهاي زرد سوز – هواي اوليه – هواي ثانويه – هواي اضافي – شكل ظاهري شعله و پايدار نگاه داشتن آن و ….كنترل جريان هواي احتراق و..)

• بررسي اجزاء تشکیل دهنده مشعل( فن – پرشرسوئیچ – جرقه زن – اسکنر شعله – موتور دمپر – دهانه تزریق هوا – مسیر تزریق سوخت – شعله پخش کن – اوریفیس گاز و …. )• مسائل مشعل( بالا پريديگي شعله– پس زدگي شعله –نوك زردي در شعله – شعله هاي ناپايدار و ….)

• بررسي اجزاء تشکیل دهنده خط گازوئیل( شیر اصلی – فیلتر– گیج فشار – پرشرسوئیچ گازوئیل –گاورنر گازوئیل – شیر برقی – شیرکنترلی و ….. )

• تجهیزات و اصول علمی تنظیم جریان سوخت و هوا ( روش ارتباط مکانیکی –PLC– نیوماتیکی وDCS و …. )

• بررسي اجزاء تشکیل دهنده خط گاز( شیر اصلی – فیلتر – گیج فشار – پرشرسوئیچ گاز– رگولاتور – گاورنر – شیر برقی – شیرکنترلی – خط پیلوت و…. )

• کنترلر مشعل و رله های ساترونیک – زیمنس –LFL و …(بررسی و تشریح عملکرد کامل رله مشعل به همراه مدار الکترونیکی رله و تابلوی مشعل و کنترلر دما یا فشار)

• ارائه شرح فعالیت کامل PM مکانیکی و الکترونیکی مشعلها(پرزنته شرح فعالیت PM الکتریکی و مکانیکی بصورت مصور – بررسی Emergency maintenanc و Improvement maintenance درخصوص مشعلها)

• عیب یابی مشعلها ( بررسی و مرور عیب یابی سریع مشعلهای گازی – گازوئیلی و مازوت سوز معمولی – روتاری و ….)

• پروژه هاي كلاسي( بررسی مغایرتهای موجود در کارگاه و ارائه راهكارهای گروهی موثر جهت رفع آن تا قبل از اتمام دوره آموزشی )

• آموزش عملی ( براساس قطعات و داغی های موجود سعی میگردد تا حدالامکان بررسی عملی روی قطعات موجود انجام گردد .

 


• مسائل مشعل( بالا پريديگي شعله– پس زدگي شعله –نوك زردي در شعله – شعله هاي ناپايدار و ….)

• بررسي اجزاء تشکیل دهنده خط گازوئیل( شیر اصلی – فیلتر– گیج فشار – پرشرسوئیچ گازوئیل –گاورنر گازوئیل – شیر برقی – شیرکنترلی و ….. )

• تجهیزات و اصول علمی تنظیم جریان سوخت و هوا ( روش ارتباط مکانیکی –PLC– نیوماتیکی وDCS و …. )

• بررسي اجزاء تشکیل دهنده خط گاز( شیر اصلی – فیلتر – گیج فشار – پرشرسوئیچ گاز– رگولاتور – گاورنر – شیر برقی – شیرکنترلی – خط پیلوت و…. )

• کنترلر مشعل و رله های ساترونیک – زیمنس –LFL و …(بررسی و تشریح عملکرد کامل رله مشعل به همراه مدار الکترونیکی رله و تابلوی مشعل و کنترلر دما یا فشار)

• ارائه شرح فعالیت کامل PM مکانیکی و الکترونیکی مشعلها(پرزنته شرح فعالیت PM الکتریکی و مکانیکی بصورت مصور – بررسی Emergency maintenanc و Improvement maintenance درخصوص مشعلها)

• عیب یابی مشعلها ( بررسی و مرور عیب یابی سریع مشعلهای گازی – گازوئیلی و مازوت سوز معمولی – روتاری و ….)

• پروژه هاي كلاسي( بررسی مغایرتهای موجود در کارگاه و ارائه راهكارهای گروهی موثر جهت رفع آن تا قبل از اتمام دوره آموزشی )

• آموزش عملی ( براساس قطعات و داغی های موجود سعی میگردد تا حدالامکان بررسی عملی روی قطعات موجود انجام گردد .

 

مشعل دیگ بویلر بویلر بخار دیگ بخار دیگ آب گرم دیگ آب داغ دیگ روغن داغ – تعمیر مشعل تعمیر دیگ تعمیر بویلر تعمیرات مشعل تعمیرات دیگ تعمیرات بویلر آموزش مشعل آموزش دیگ آموزش بویلر عیب یابی مشعل عیب یابی دیگ عیب یابی بویلر قطعات مشعل قطعات دیگ قطعات بویلر مشعل گازی مشعل گازوئیلی مشعل دوگانه سوز تبدیل سوخت تبدیل سوخت مشعل تابلو برق مشعل تابلو برق بویلر تابلو برق دیگ موتور دمپر شیر برقی گاز شیر برقی گازوئیل