رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آموزش های مقدماتی

شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS جهت استفاده با انواع گاز ها و نیز گاز های طبیعی طراحی گردیده است. این شیر دارای استاندارد CE 0085AQ7125 و CE 0036 می باشد و موارد مصرف عمده آن ، کنترل عملکرد مشعل های دو مرخله ای می باشد. این شیر در حالت عادی بسته است (NC) و دارای عملکرد تدریجی (Slow opening) در مرحله یک با قابلیت تنظیم دبی گاز استارت و دبی گاز در مرحله 1 و دبی گاز در مرحله 2 می باشد.

تنظیم شیر برقی-تعمیر شیر برقی-شیر برقی دو مرجله ای-مشعل-خط گاز مشعل

اطلاعات فنی شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

سایز : "2

حداکثر فشار کارکرد : 360 mbar

شیر های برقی کلاس A  (طبق استاندارد EN 161) ، گروه 2 ، دو مرحله ای (مطابق استاندارد EN 1531)

زمان بسته شدن : کمتر از 1 ثانیه

موارد مورد مصرف برای ساخت بدنه : آلومینیوم ، فولاد و برنج – آب بند : NBR

برق ورودی : 230 VA (+10% , -15%)/50-60 Hz

کلاس حفاظت : IP 54

فیلتر : نصب شده در داخل شیر با اندازه : mesh 1 mm

درجه حرارت مناسب برای کارکرد : +60^c  تا -15^c

بدنه : 1

نشیمنگاه : 2

صفحه شیر : 3

فنر بستن : 4

پیستوم مرحله 2 : 5

سیم پیچ مرحله 2 : 6

پیستون مرحله 1 : 7

سیم پیچ مرحله 1 : 8

اتصال الکتریکی : 9

تنظیم مرحله 1 : 10

تنظیم مرحله 2 : 11

تنظیم تدریجی شیر : 12

قسمت هیدرولیک : 13

 

روش سیم کشی شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

روش تنظیم شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

روش تنظیم دبی گاز مرحله 1 :

ابتدا پیچ استوانه قفل کننده را شل کنید. با چرخاندن فلکه تنظیم گاز در جهت + مقدار گاز اصلی زیاد و با چرخاندن - مقدار گاز اصلی کم می شود. (چرخاندن فلکه تنظیم در جهت + باعث افزایش حجم شعله و چرخاندن آن در جهت - باعث کاهش حجم شعله خواهد شد.

 

روش تنظیم دبی گاز مرحله 2 :

 

چرخاندن فلکه تنظیم در جهت + باعث افزایش حجم گاز و حجم شعله و چرخاندن آن در جهت - باعثکاهش حجم گاز و حچم شعله خواهد شد.

 

 

 

روش تنظیم دبی گاز استارت :

 

در قسمت بالای شیر برقی محل تنظیم گاز استارت قرار دارد. ابتدا کلاهک را باز کنید . با حرکت مهره تنظیم در جهت + مقدار گاز استارت در واحد زمان زیاد و با حرکت آن در جهت - مقدار گاز استارت در واحد زمان کم می شد.

 

 

 

 

روش تنظیم میکروسوئیچ های سروموتور Honeywell - Conectron LKS 310:

برای تنظیم میکروسوئیچ های سروموتور، ابتدا مطابق تصاویر ، کاور سروموتور را باز نموده و سپس کوپلینگ سروموتور را به داخل فشار دهید تا سیستم خلاص و آماده تنظیم گردد.چنانچه این سیستم خلاص نشود ممکن است محور و بادامک های سروموتور آسیب ببینند.

                                                              

تنظیم مرحله تخلیه و مرحله 2

برای تنظیم مقدار باز شدن دریچه هوا به اندازه ای که برای کارکرد مشعل در مرحله تخلیه و مرحله 2 مورد نیاز می باشد ، باید بادامک قرمز دمپر موتور مشعل در وضعیت نشان داده شده در شکل قرار بگیرد.   

تنظیم حالت بسته شدن دریچه هوا

برای کنترل مقدار بسته شدن دریچه هوا در هنگامی که مشعل خاموش می باشد ، باید بادامک آبی سروموتور در وضعیت نشان داده شده باشد.تنظیم مرحله 1

برای تنظیم مقدار باز شدن دریچه هوا به اندازه کارکرد مشعل در مرحله 1 (شروع   به کار مشعل) باید بادامک نارنجی دمپر موتور در وضعیت نشان داده شده باشد.

تنظیم زمان در مدار قرار گرفتن شیر 2

برای تنظیم زمان در مدار قرار گرفتن شیر برقی 2 ، با توجه به شرایط راه اندازی ، باید میکروسوئیچ بادامک مشکی مطابق تصویر در وضعیت تحریک قرار داده شود.

دانلود نقشه ها و مدار فرمان های انواع موتور دمپر های LKS 310 :

نحوه عملکرد کنترل مشعل گازی با ظرفیت پایین :

ابتدا برق پس از عبور از تیغه های پیش شرط همانند تیغه ترموستات حد – ترموستات کنترل – پرشر سوییچ گاز و ... به پایه گاز کنترلر می رسد.در صورت صحیح بودن اتصال نول ، کنترلر مطابق با برنامه تعریف شده داخلی ، فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. در این کنترلر تقدم و تاخر فعالیت کلیه قطعات به همراه یک برنامه زمانبندی شده و دقیق و با رعایت کلیه پارامتر های ایمنی مد نظر قرار خواهد گرفت.

در یک رله کنترل مشعل ساده گازی ( برای مثال رله G799 مشعل گازی) پایه 9 (پایه فاز) و پایه 8 (پایه نول) می باشد.

پس از برقدار شدن پایه 9 ، پایه شماره 4 که همان فن مشعل است ، برقدار خواهد شد. حدود 40 ثانیه فقط فن کار خواهد کرد. پس از گذشت این زمان ، پایه 7 برقدار شده و در صورت عملکرد صحیح پرشرسوئیچ هوا ، پایه 5 و شیر برقی فعال خواهد شد.لازم به ذکر است که همزمان با پایه 7 ، پایه شماره 3 که پایه جرقه زن می باشد ، برقدار می گردد.

در این شرایط با حضور جرقه زن و باز شدن شیر برقی گاز ، شعله تشکیل خواهد شد. در این شرایط می بایست کنترلر از طریق پایه 2 (پایه میله یون) حضور شعله را از طریق روش یونیزاسیون احساس کند. در صورت تشخیص شعله و عدم وجود مشکل ، تا زمان قطع شدن برق توسط ترموستات کنترل ، مشعل روشن خواهد بود.

در صورتیکه بدلیل وجود مشکل حضور شعله از طریق روش یونیزاسیون تشخیص داده نشود ، در مدت زمان کمتر از 4 ثانیه مشعل خاموش خواهد شد.

توجه داشته باشید که عموما در مشعل های گازی جهت تشخیص شعله از میله یون ، در مشعل های گازوئیلی جهت تشخیص شعله از فتوسل و در مشعل های دوگانه سوز جهت تشکیل شعله از UVCELL ها استفاده می شود.

بالا