رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آموزش های مقدماتی مشعل و دیگ (بویلر)

محاسبه قطر مناسب دودکش بویلر

برای محاسبه قطر دودکش هر بویلر می توان از رابطه زیر استفاده نمود :

A = π /4 D

A = 0.02 * Q / √ H

که H  ارتفاع مفید دودکش است . با توجه به اینکه ارتفاع هر طبقه در ساختمان دارای ارتفاع 2.8 متری است و با در نظر گرفتن ارتفاع 3 متر برای موتورخانه ارتفاع مفید دودکش برابر است با :

H = تعداد طبقات * 2.8*3

سطح مقطع دودکش بر حسب سانتی متر مربع :

A = 0.02 * ( Q / √ H ) = cm2

اگر از دودکش مدور استفاده شود ، قطر آن برابر خواهد شد با :

π /4 D= A  => D = cm

محاسبه ظرفیت حرارتی دیگ آبگرم موتورخانه

برای انتخاب دیگ آبگرم موتورخانه می بایست مقدار اتلاف حرارتی ساختمان ، مدل استخر ، مبدل جکوزی ، آبگرم مصرفی ساختمان و رادیاتور ها و حوله خشک کن ها با هم جمع شود.

Q=Q1+...Q7=Q all BTU/HR

میزان ظرفیت کل حرارتی بدست امده را در 15% ضریب اطمینان جهت اتلافات لوله ها ضرب می کنیم:

Q=1.15*Q all BTU/HR

از دو عدد بویلر هر یک به ظرفیت 2/3 ظرفیت کل استفاده می شود. بنابراین ظرفیت هر دیگ برابر است با :

Q=2/3*Q => Q BTU/HR => BTU/HR / 4 = KCAL/HR

محاسبه ظرفیت حرارتی مشعل

چهار نکته در خصوص احتراق سوخت

 1. به ازاء هر 300 متر افزایش ارتفاع از سطح دریا بدلیل کاهش غلظت هوا، راندمان احتراق سوخت انواع مشعل ها حدود 4% کاهش می یابد.
 2. ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبا معادل K.cal 9200 می باشد.
 3. ارزش حرارتی هر لیتر گازوئیل تقریبا معادل K.cal 8500 می باشد.
 4. ارزش حرارتی هر کیلوگرم گازوئیل تقریبا معادل K.cal 10500 می باشد.
 • همچنین برای انتخاب مشعل، پس از تعیین نوع سوخت و ظرفیت مناسب آن به قطر لوله شعله پوش مشعل جهت امکان قرار گرفتن آن در دیگ و نصب مشعل روی درب جلوی دیگ توجه فرمایید. همچنین برای نتخاب مشعل بهینه موردنیاز، می توانید با کارشناسان شرکت اعتلای صنعت پارس مشورت نمائید.

انتخاب مشعل پس از تعیین وزن سوختی که در ساعت مصرف می کند با استفاده از کاتالوگ سازنده انجام می شود. اگر راندمان مشعل 80% در نظر گرفته شود آنگاه :

میزان گاز مصرفی مشعل برابر است با :

W= Q / 9200*e = m3/hr

e= 0.8

میزان گازوئیل مصرفی مشعل برابر است با :

W= Q / 10500 *e = kg/hr

همچنین با توجه به اینکه ظرفیت حرارتی مشعل نسبت به ظرفیت اسمی به ازای هر 1000 فوت ارتفاع بالا تر از سطح دریا 4% کاهش می بابد ، ظرفیت حرارتی هر مشعل برابر خواهد بود با :

Q=1.16 * Q = KCAL/HR

برنامه روزانه نگهداري دیگ آب گرم

 • تنظیمات سوییچ هاي دماي آب رفت و برگشت به دیگ و دمای دودکش را مطابق ترمومترهاي هر قسمت کنترل نمایید.
 • شیر تخلیه دیگ را باز کنید و اجازه دهید تخلیه براي مدت چند ثانیه انجام شود )این عمل جهت کاستن املاح موجود در آب می باشد(.
 • شیشه بازدید شعله در عقب دیگ را باید در صورت کثیف بودن تمیز نمود.
 • شعله زیاد HIGH  و شعله کم LOW را بازدید کنید.
 • اجزای مشعل را تمیز نگهدارید و روغن هاي نشتی را روزانه تمیز و محل نشت را آب بندی نمایید.
 • با نمونه گیري از آب تغذیه اطمینان حاصل کنید سختی آب از حداکثر 5PPM تجاوز نکند.
 • عملکرد کنترل کننده سطح آب دیگ و منبع انبساط را کنترل نمایید.

 برنامه هفتگی نگهداری دیگ آب گرم

 • عملکرد صحیح کلیه علائم خبري دیگ شامل زنگ ها و چراغ هاي هشداردهنده را بررسی نمایید.
 • فیلتر سوخت و صافی پمپ تغذیه را بازدید نموده و درصورت نیاز تمیز کنید.
 • وقتی که مشعل در حال کار می باشد چشم الکترونیکی را از جاي خود خارج کنید، باید بلافاصله شعله قطع و علایم هشداردهنده روشن شروع به کار نمایند بدین ترتیب مدار کنترل شعله بررسی می گردد.
 • چشم الکتریکی را با پارچه نرم و تمیز پاك کرده و در جاي خود قرار دهید.
 • الکترودهاي جرقه زن و نازل پاشش سوخت را کنترل کنید در صورت مشاهده رسوب آنها را پاك نمایید.
 • اتصالات دمپر هوا و سوخت را کنترل کنید.
 • با کشیدن اهرم شیر اطمینان عملکرد آنرا بررسی نمایید.
 • اگر در مراحل فوق اشکالی مشاهده شد سریعاً جهت رفع آن اقدام کرده و در صورت عدم موفقیت از سرویس کار متخصص استفاده نمایید.

برنامه ماهانه نگهداری دیگ آب گرم

 • یاتاقان هاي پروانه را گریس کاري کنید.
 • موتورهاي الکتریکی را طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روغن کاري کنید.
 • پمپ تغذیه را از نظر نشتی و ایجاد سروصدا بررسی کنید.
 • صافی سوخت را بازدید کرده و در صورت نیاز با گازوییل شستشو نمایید.
 • صافی پمپ هاي چرخش آب را باز کرده و در صورت نیاز رسوبات و گرفتگی احتمالی را رفع و صافی ها را کاملا تمیز نمایید.
 • کلیه اتصالات و شیرآلات را از نظر نشتی کنترل کرده در صورت اشکال آنها را رفع عیب نمایید.

 

برنامه فصلی نگهداری دیگ آب گرم

 • مشعل را کاملا تمیز کرده و از نظر نشتی کنترل نمایید.
 • لوله هاي پاس دو و سه را توسط برس مخصوص در صورت وجود دوده در داخل لوله ها تمیز نمایید.
 • دریچه هاي آدم رو و دست رو را باز کرده داخل دیگ را کاملا از نظر رسوب و زنگ زدگی بازدید نمایید.

تذکر: موارد 2 و 3 را در اولین فصل کاري دیگ انجام دهید.در ادامه نسبت به مدت زمان کارکرد دیگ می توان برنامه ریزي کرد که در چه فاصله زمانی لوله ها و داخل دیگ احتیاج به بازدید دارند و در چه زمان هایی عملیات دوده زدایی، رسوب زدایی و نظافت باید صورت گیرد. ولی باید درنظر داشت که حداکثر زمان تمیزکاري لوله ها بیش از شش ماه نباشد چون با تمیز نگه داشتن لوله ها راندمان دیگ بیشتر خواهد بود. چنانچه سطوح لوله ها براي مدت طولانی تمیز نشود علاوه بر پایین آمدن ظرفیت اسمی دیگ، عمر لوله ها نیز کاهش می یابد.

جدول برنامه بازرسی بویلرهای بخار، آب گرم

روزانه هفتگی ماهانه شش ماهه سالیانه
چک کردن سطح آب چک کردن شیرآلات سوخت

از نظر باز و بسته شدن

بازرسی کلیه قطعات

مشعل

تمیز کردن سطح پایینی

لول کنترل

تمیز کردن سطوح در تماس

با دود

زیر آب زدن بویلر چک کردن اتصالات سوخت

و هوا

آنالیز محصول

احتراق

بازرسی پیش گرم کن

گازوییل

بازرسی و تمیزکاری مشعل
زیر آب زدن ستون

آب

چک کردن لامپ و آلارم و

سیگنال ها

چک کردن بادامک و

چرخ دنده ها

بستن و آب بندی در جلویی

و عقبی با واشر نو، در صورت

لزوم

بازبینی سطوح در تماس با آب از

نظر رسوب گرفتگی و خوردگی

 

بازرسی چشمی

محفظه احتراق

چک کردن کنترلرها در

حین کار

چک کردن نشتی

خط گاز

تمیز کردن صافی پمپ

گازوییل و فیلترها

بازدید تانک ذخیره سوخت
چک کردن میزان

سختی آب

چک کردن شیر اطمینان بازرسی نقاط گرم تمیز کردن تمیزکننده هوا و

جداکننده هوا و روغن

چ ککردن شیرها از نظر باز

و بسته شدن

ثبت دما و فشار کار بازرسی لول کنترل در

حین کا

بازدید از شیوه

عملکرد زیر آب

چک کردن کوپلینگ های

پمپ

چک کردن آب نما
ثبت دما و فشار پمپ

تغذیه

چک کردن نشتی صداها و

ارتعاشات و شرایط غیرمتعارف

چ ککردن تغذیه

هوای محفظه احتراق

بررسی کیفیت محصول

احتراق و تنظیم آن در

صورت لزوم

سرویس مجدد و جابه جایی

شیرا طمینان

ثبت دمای محفظه

احتراق

بازرسی عملکرد کلیه موتورها

در حین کار

چک کردن تمام

فیلترهای استفاده شده

بازرسی پرشر سوییچ ها و لول

کنترل جیوه ای

چک کردن پمپ سوخت و

نازل های مشعل

ثبت فشار و دمای

پمپ گازوییل

بازرسی کلی عملکرد مشعل چک کردن سیستم

سوخت رسانی

تعویض شیشه بازدید شعله

و متعلقات آن

چ ککردن پمپ تغذیه بویلر
         
روزانه هفتگی ماهانه شش ماهه سالیانه
ثبت فشار گاز بازرسی شعله از دریچه

بازدید شعله

چک کردن

تسمه پروانه ها

بررسی کیفیت آجرها و

بتن نسوز و درصورت نیاز

تعویض آنها

چک کردن ورودی های

کندانس

ثبت فشار پشت

نازل های مشعل

چک کردن کلیه گلندها روغن کاری یا

گریس کاری شیرآلات

بررسی عدم نشتی کلیه

واشرها

چک کردن سیستم های تزریق

مواد شیمیایی

چک کردن عمومی

مشعل و بویلر در

حین کار

 

چک کردن کلیه آبنماها

  بازرسی آجرهای نسوز درب

جلویی و تعمیر آنها درصورت

لزوم

فیت کردن کلیه ترمینال های

برق تابلو

ثبت دمای آب

رفت و برگشت

    بازرسی آجرهای نسوز در

عقبی با واشر نو در صورت لزوم

 

چ ککردن دی اریتور و

سیستم تغذیه بویلر

ثبت دمای آب

جبرانی

    بازرسی نخ سوز پک کردن کلیه نشتی ها
کنترل عملکرد

تجهیزات کمکی

    گشودن درب عقبی و

بازبینی آجرهای نسوز

مرور آنچه به وسیله اپراتورها

ثبت شده است تعویض همه

واشرها و ارینگ های دریچه های

آدم رو و دست رو

شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS جهت استفاده با انواع گاز ها و نیز گاز های طبیعی طراحی گردیده است. این شیر دارای استاندارد CE 0085AQ7125 و CE 0036 می باشد و موارد مصرف عمده آن ، کنترل عملکرد مشعل های دو مرخله ای می باشد. این شیر در حالت عادی بسته است (NC) و دارای عملکرد تدریجی (Slow opening) در مرحله یک با قابلیت تنظیم دبی گاز استارت و دبی گاز در مرحله 1 و دبی گاز در مرحله 2 می باشد.

تنظیم شیر برقی-تعمیر شیر برقی-شیر برقی دو مرجله ای-مشعل-خط گاز مشعل

اطلاعات فنی شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

سایز : "2

حداکثر فشار کارکرد : 360 mbar

شیر های برقی کلاس A  (طبق استاندارد EN 161) ، گروه 2 ، دو مرحله ای (مطابق استاندارد EN 1531)

زمان بسته شدن : کمتر از 1 ثانیه

موارد مورد مصرف برای ساخت بدنه : آلومینیوم ، فولاد و برنج – آب بند : NBR

برق ورودی : 230 VA (+10% , -15%)/50-60 Hz

کلاس حفاظت : IP 54

فیلتر : نصب شده در داخل شیر با اندازه : mesh 1 mm

درجه حرارت مناسب برای کارکرد : +60^c  تا -15^c

بدنه : 1

نشیمنگاه : 2

صفحه شیر : 3

فنر بستن : 4

پیستوم مرحله 2 : 5

سیم پیچ مرحله 2 : 6

پیستون مرحله 1 : 7

سیم پیچ مرحله 1 : 8

اتصال الکتریکی : 9

تنظیم مرحله 1 : 10

تنظیم مرحله 2 : 11

تنظیم تدریجی شیر : 12

قسمت هیدرولیک : 13

 

روش سیم کشی شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

روش تنظیم شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

روش تنظیم دبی گاز مرحله 1 :

ابتدا پیچ استوانه قفل کننده را شل کنید. با چرخاندن فلکه تنظیم گاز در جهت + مقدار گاز اصلی زیاد و با چرخاندن - مقدار گاز اصلی کم می شود. (چرخاندن فلکه تنظیم در جهت + باعث افزایش حجم شعله و چرخاندن آن در جهت - باعث کاهش حجم شعله خواهد شد.

 

روش تنظیم دبی گاز مرحله 2 :

 

چرخاندن فلکه تنظیم در جهت + باعث افزایش حجم گاز و حجم شعله و چرخاندن آن در جهت - باعثکاهش حجم گاز و حچم شعله خواهد شد.

 

 

 

روش تنظیم دبی گاز استارت :

 

در قسمت بالای شیر برقی محل تنظیم گاز استارت قرار دارد. ابتدا کلاهک را باز کنید . با حرکت مهره تنظیم در جهت + مقدار گاز استارت در واحد زمان زیاد و با حرکت آن در جهت - مقدار گاز استارت در واحد زمان کم می شد.

 

 

 

 

روش تنظیم میکروسوئیچ های سروموتور Honeywell - Conectron LKS 310:

برای تنظیم میکروسوئیچ های سروموتور، ابتدا مطابق تصاویر ، کاور سروموتور را باز نموده و سپس کوپلینگ سروموتور را به داخل فشار دهید تا سیستم خلاص و آماده تنظیم گردد.چنانچه این سیستم خلاص نشود ممکن است محور و بادامک های سروموتور آسیب ببینند.

                                                              

تنظیم مرحله تخلیه و مرحله 2

برای تنظیم مقدار باز شدن دریچه هوا به اندازه ای که برای کارکرد مشعل در مرحله تخلیه و مرحله 2 مورد نیاز می باشد ، باید بادامک قرمز دمپر موتور مشعل در وضعیت نشان داده شده در شکل قرار بگیرد.   

تنظیم حالت بسته شدن دریچه هوا

برای کنترل مقدار بسته شدن دریچه هوا در هنگامی که مشعل خاموش می باشد ، باید بادامک آبی سروموتور در وضعیت نشان داده شده باشد.تنظیم مرحله 1

برای تنظیم مقدار باز شدن دریچه هوا به اندازه کارکرد مشعل در مرحله 1 (شروع   به کار مشعل) باید بادامک نارنجی دمپر موتور در وضعیت نشان داده شده باشد.

تنظیم زمان در مدار قرار گرفتن شیر 2

برای تنظیم زمان در مدار قرار گرفتن شیر برقی 2 ، با توجه به شرایط راه اندازی ، باید میکروسوئیچ بادامک مشکی مطابق تصویر در وضعیت تحریک قرار داده شود.

دانلود نقشه ها و مدار فرمان های انواع موتور دمپر های LKS 310 :

نحوه عملکرد کنترل مشعل گازی با ظرفیت پایین :

ابتدا برق پس از عبور از تیغه های پیش شرط همانند تیغه ترموستات حد – ترموستات کنترل – پرشر سوییچ گاز و ... به پایه گاز کنترلر می رسد.در صورت صحیح بودن اتصال نول ، کنترلر مطابق با برنامه تعریف شده داخلی ، فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. در این کنترلر تقدم و تاخر فعالیت کلیه قطعات به همراه یک برنامه زمانبندی شده و دقیق و با رعایت کلیه پارامتر های ایمنی مد نظر قرار خواهد گرفت.

در یک رله کنترل مشعل ساده گازی ( برای مثال رله G799 مشعل گازی) پایه 9 (پایه فاز) و پایه 8 (پایه نول) می باشد.

پس از برقدار شدن پایه 9 ، پایه شماره 4 که همان فن مشعل است ، برقدار خواهد شد. حدود 40 ثانیه فقط فن کار خواهد کرد. پس از گذشت این زمان ، پایه 7 برقدار شده و در صورت عملکرد صحیح پرشرسوئیچ هوا ، پایه 5 و شیر برقی فعال خواهد شد.لازم به ذکر است که همزمان با پایه 7 ، پایه شماره 3 که پایه جرقه زن می باشد ، برقدار می گردد.

در این شرایط با حضور جرقه زن و باز شدن شیر برقی گاز ، شعله تشکیل خواهد شد. در این شرایط می بایست کنترلر از طریق پایه 2 (پایه میله یون) حضور شعله را از طریق روش یونیزاسیون احساس کند. در صورت تشخیص شعله و عدم وجود مشکل ، تا زمان قطع شدن برق توسط ترموستات کنترل ، مشعل روشن خواهد بود.

در صورتیکه بدلیل وجود مشکل حضور شعله از طریق روش یونیزاسیون تشخیص داده نشود ، در مدت زمان کمتر از 4 ثانیه مشعل خاموش خواهد شد.

توجه داشته باشید که عموما در مشعل های گازی جهت تشخیص شعله از میله یون ، در مشعل های گازوئیلی جهت تشخیص شعله از فتوسل و در مشعل های دوگانه سوز جهت تشکیل شعله از UVCELL ها استفاده می شود.

اطلاعات فنی شیر برقی گاز krom Schroder CG..Vشیر برقی گاز krom Schroder CG..V

گاز مناسب برای عملکرد : گاز طبیعی و LPG

دمای مناسب کارکرد (درجه سلسیوس): ^15- _ ^60+

کلاس عایق : IP 44

حداقل فشار ورودی : 6 mbar

حداکثر فشار ورودی : 500 mbar

زمان باز شدن حداکثر :   CG45 < 10 Sec , CG 35 < 5 Sec

زمان بسته شدن :   CG45 , CG 35 < = 1 Sec

گاورنر :   A class

دانلود فایل PDF

روش نصب شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

 • درپوش محافظ را از قسمت ورودی و خروجی شیر بردارید.
 • به جهت جریان سیال بر اساس علامت فلش روی شیر توجه کنید.
 • شیر در خطوط افقی نباید چرخانده شود و فقط بصورت عمودی نصب گردد.
 • در خطوط لوله عمودی ، نصب شیر با زاویه 90^ در جهت چپ یا راست مجاز می باشد ولی نباید بصورت وارونه نصب گردد.
 • حجم لوله بین شیر و مشعل باید تا حد امکان کم باشد.
 • محفظه شیر نباید به دیواره های اطراف بچسبد و باید حداقل 20 mm با دیواره ها فاصله داشته باشد.
 • نصب یک فیلتر در خط گاز قبل شیر ضروری می باشد.

روش سیم کشی شیر برقی گاز krom Schroder CG..Vشیر برقی گاز krom Schroder CG..V

 • ولتاژ برق ورودی را با مشخصات شیر کنترل کنید. ( تلرانس قابل قبول -15% و +10%)
 • کلید فیوز ، نوع سیم ، سیستم ارت و ... باید مطابق مقررات ملی کنترل شده باشد.
 • دریچه A برای برق رسانی به شیر ها می باشد. (قطر کابل حداکثر 12 mm )

اتصال نول برای هر دو شیر 1=N

اتصال فاز برای شیر 2  2 = LV2

اتصال فاز برای شیر 1 3 = LV1

اتصال زمین برای هر دو شیر

 • از نصب درست درپوش مطابق شکل مطمئن شوید.

 

 

 

 

روش تنظیم شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

تنظیم در کارخانه بر اساس نسبت های زیر صورت گرفته است :

Gas , air = 1 : 1

Zero point N = 0

جهت تنظیم مجدد بصورت زیر عمل کنید :

 • پیچ E را شل کنید ، به نحوی که صفحه مربوط بتواند حرکت کند.
 • نسبت گاز به هوا V و نقطه صفر N را مطابق با توصیه سازنده مشعل و متناسب با نوع عملکرد تنظیم کنید.
 • مشعل را با شعله کم راه اندازی کنید ( حداکثر 33% تنظیم حداکثر).
 • چنانچه مشعل روشن نشد نقطه N را به آهستگی به سمت + حرکت دهید تا مشعل روشن شود. ( 1 دور = 2 mbar)شیر برقی گاز krom Schroder CG..V
 • فشار گاز (PG) را در نقطه B اندازه گیری کنید.
 • فشار هوا (PL) را در نقطه C اندازه گیری کنید.
 • به تدریج با چرخاندن نقطه تنظیم V مشعل را در حالت شعله زیاد قرار دهید.
 • مجددا مشعل را در حالت شعله 1 قرار دهید.
 • دستگاه Smoke tester را در محل مربوطه قرار دهید.
 • توسط تنظیم در محل N شعله یک را از نظر آلاینده ها تنظیم کنید.
 • مشعل را در حالت مرحله 2 قرار دهید.شیر برقی گاز krom Schroder CG..V
 • توسط تنظیم در محل V شعله دو را از نظر آلاینده ها تنظیم کنید.
 • بعد از تنظیم ، درپوش E را محکم کنید.
 • کلید کنترل فشار گاز را طبق دستورالعمل زیر تنظیم کنید:
 • در پوش های مربوطه را ببندید.(دقت شود که حتی در صورت استفاده نکردن از PF این اتصال بسته نشود.)
 • فشار هوا در نقطه C اندازه گیری می شود.
 • فشار محفظه احتراق در نقطه D اندازه گیری می شود.
 • اگر 0.3 < PL-PF شود باید PL را افزایش دهیم.
 • فشار گاز در نقطه B از نقطه A کمتر است.

روش تمیز کردن فیلتر شیر برقی گاز krom Schroder CG..Vشیر برقی گاز krom Schroder CG..V

توصیه می شود که فیلتر ورودی به شیر حداقل سالی یک بار تمیز شود.

برای این منظور مراحل زیر انجام شود.

 • شیر دستی گاز بسته شود.
 • پیچ شماره 1 باز شود.
 • درپوش برداشته شود.
 • فیلتر بیرون آورده شود.
 • فیلتر تمیز شود.
 • فیلتر و درپوش آن نصب گردد.
 • پیچ شماره 1 بسته شود.
 • عدم نشتی با محلول آب صابون کنترل شود.

سایر قسمت های این نوع شیر نیاز به بازدید ندارد و توصیه می شود که سالی یکبار از نظر عملکرد کنترل شود.

 

 

 

روش نصب خطوط فرعی (Impulse line) برای شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

 • برای شیر های .V سه خط فرعی مورد نیاز می باشد :

خط فرعی مربوط به گاز PG :

خط فرعی مربوط به هوا PL :

خط فرعی مربوط به محفظه احتراق : RF

 • تمامی اتصالات PR 1/8” است.
 • خط فرعی مربوط به گاز : حداقل فاصله از فلنج سه برابر قطر لوله 8X1 و اتصال 1/8”
 • خط فرعی مربوط به هوا : شیلنگ 25 و اتصال 1/8”
 • خط فرعی مربوط به محفظه احتراق : لوله و اتصال 1/8”
 • دقت شود که خطوط فوق بنحوی نصب گردد تا احتمال ورود قطرات آب (ناشی از کندانس) به داخل شیر میسر نباشد.
 • اگر از محل اتصال PF استفاده نمی شود ، تحت هیج عنوان این محل بسته نشود.

شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

روش کنترل نشتی شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

روش کنترل نشتی بخش ورودی

 • شیر دستی قطع و وصل گاز را ببندید.شیر برقی گاز krom Schroder CG..V
 • حداکثر فشار 550mbar را از محل دریچه A به شیر اعمال کنید.
 • از محلول آب صابون برای کنترل نشتی استفاده کنید.
 • شیر دستی قطع و وصل گاز را مجددا باز کنید.

روش کنترل نشتی بخش خروجی

 • بین فلنج شیر و خط گاز ، فلنج کور را قرار دهید.
 • حداکثر فشار 150 mbar را از محل دریچه B به شیر اعمال کنید.
 • از محلول آب صابون برای کنترل نشتی استفاده کنید.
 • بعد از اطمینان از عدم نشتی ، فلنج کور را از سیستم جدا کنید.

 

بالا
ارتباط آنلاین با کارشناسان ما
ارسال با واتساپ