رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آموزش های مقدماتی مشعل و دیگ (بویلر)

شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS جهت استفاده با انواع گاز ها و نیز گاز های طبیعی طراحی گردیده است. این شیر دارای استاندارد CE 0085AQ7125 و CE 0036 می باشد و موارد مصرف عمده آن ، کنترل عملکرد مشعل های دو مرخله ای می باشد. این شیر در حالت عادی بسته است (NC) و دارای عملکرد تدریجی (Slow opening) در مرحله یک با قابلیت تنظیم دبی گاز استارت و دبی گاز در مرحله 1 و دبی گاز در مرحله 2 می باشد.

تنظیم شیر برقی-تعمیر شیر برقی-شیر برقی دو مرجله ای-مشعل-خط گاز مشعل

اطلاعات فنی شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

سایز : "2

حداکثر فشار کارکرد : 360 mbar

شیر های برقی کلاس A  (طبق استاندارد EN 161) ، گروه 2 ، دو مرحله ای (مطابق استاندارد EN 1531)

زمان بسته شدن : کمتر از 1 ثانیه

موارد مورد مصرف برای ساخت بدنه : آلومینیوم ، فولاد و برنج – آب بند : NBR

برق ورودی : 230 VA (+10% , -15%)/50-60 Hz

کلاس حفاظت : IP 54

فیلتر : نصب شده در داخل شیر با اندازه : mesh 1 mm

درجه حرارت مناسب برای کارکرد : +60^c  تا -15^c

بدنه : 1

نشیمنگاه : 2

صفحه شیر : 3

فنر بستن : 4

پیستوم مرحله 2 : 5

سیم پیچ مرحله 2 : 6

پیستون مرحله 1 : 7

سیم پیچ مرحله 1 : 8

اتصال الکتریکی : 9

تنظیم مرحله 1 : 10

تنظیم مرحله 2 : 11

تنظیم تدریجی شیر : 12

قسمت هیدرولیک : 13

 

روش سیم کشی شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

روش تنظیم شیر برقی گاز دو مرحله ای DUNGS :

روش تنظیم دبی گاز مرحله 1 :

ابتدا پیچ استوانه قفل کننده را شل کنید. با چرخاندن فلکه تنظیم گاز در جهت + مقدار گاز اصلی زیاد و با چرخاندن - مقدار گاز اصلی کم می شود. (چرخاندن فلکه تنظیم در جهت + باعث افزایش حجم شعله و چرخاندن آن در جهت - باعث کاهش حجم شعله خواهد شد.

 

روش تنظیم دبی گاز مرحله 2 :

 

چرخاندن فلکه تنظیم در جهت + باعث افزایش حجم گاز و حجم شعله و چرخاندن آن در جهت - باعثکاهش حجم گاز و حچم شعله خواهد شد.

 

 

 

روش تنظیم دبی گاز استارت :

 

در قسمت بالای شیر برقی محل تنظیم گاز استارت قرار دارد. ابتدا کلاهک را باز کنید . با حرکت مهره تنظیم در جهت + مقدار گاز استارت در واحد زمان زیاد و با حرکت آن در جهت - مقدار گاز استارت در واحد زمان کم می شد.

 

 

 

 

روش تنظیم میکروسوئیچ های سروموتور Honeywell - Conectron LKS 310:

برای تنظیم میکروسوئیچ های سروموتور، ابتدا مطابق تصاویر ، کاور سروموتور را باز نموده و سپس کوپلینگ سروموتور را به داخل فشار دهید تا سیستم خلاص و آماده تنظیم گردد.چنانچه این سیستم خلاص نشود ممکن است محور و بادامک های سروموتور آسیب ببینند.

                                                              

تنظیم مرحله تخلیه و مرحله 2

برای تنظیم مقدار باز شدن دریچه هوا به اندازه ای که برای کارکرد مشعل در مرحله تخلیه و مرحله 2 مورد نیاز می باشد ، باید بادامک قرمز دمپر موتور مشعل در وضعیت نشان داده شده در شکل قرار بگیرد.   

تنظیم حالت بسته شدن دریچه هوا

برای کنترل مقدار بسته شدن دریچه هوا در هنگامی که مشعل خاموش می باشد ، باید بادامک آبی سروموتور در وضعیت نشان داده شده باشد.تنظیم مرحله 1

برای تنظیم مقدار باز شدن دریچه هوا به اندازه کارکرد مشعل در مرحله 1 (شروع   به کار مشعل) باید بادامک نارنجی دمپر موتور در وضعیت نشان داده شده باشد.

تنظیم زمان در مدار قرار گرفتن شیر 2

برای تنظیم زمان در مدار قرار گرفتن شیر برقی 2 ، با توجه به شرایط راه اندازی ، باید میکروسوئیچ بادامک مشکی مطابق تصویر در وضعیت تحریک قرار داده شود.

دانلود نقشه ها و مدار فرمان های انواع موتور دمپر های LKS 310 :

نحوه عملکرد کنترل مشعل گازی با ظرفیت پایین :

ابتدا برق پس از عبور از تیغه های پیش شرط همانند تیغه ترموستات حد – ترموستات کنترل – پرشر سوییچ گاز و ... به پایه گاز کنترلر می رسد.در صورت صحیح بودن اتصال نول ، کنترلر مطابق با برنامه تعریف شده داخلی ، فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. در این کنترلر تقدم و تاخر فعالیت کلیه قطعات به همراه یک برنامه زمانبندی شده و دقیق و با رعایت کلیه پارامتر های ایمنی مد نظر قرار خواهد گرفت.

در یک رله کنترل مشعل ساده گازی ( برای مثال رله G799 مشعل گازی) پایه 9 (پایه فاز) و پایه 8 (پایه نول) می باشد.

پس از برقدار شدن پایه 9 ، پایه شماره 4 که همان فن مشعل است ، برقدار خواهد شد. حدود 40 ثانیه فقط فن کار خواهد کرد. پس از گذشت این زمان ، پایه 7 برقدار شده و در صورت عملکرد صحیح پرشرسوئیچ هوا ، پایه 5 و شیر برقی فعال خواهد شد.لازم به ذکر است که همزمان با پایه 7 ، پایه شماره 3 که پایه جرقه زن می باشد ، برقدار می گردد.

در این شرایط با حضور جرقه زن و باز شدن شیر برقی گاز ، شعله تشکیل خواهد شد. در این شرایط می بایست کنترلر از طریق پایه 2 (پایه میله یون) حضور شعله را از طریق روش یونیزاسیون احساس کند. در صورت تشخیص شعله و عدم وجود مشکل ، تا زمان قطع شدن برق توسط ترموستات کنترل ، مشعل روشن خواهد بود.

در صورتیکه بدلیل وجود مشکل حضور شعله از طریق روش یونیزاسیون تشخیص داده نشود ، در مدت زمان کمتر از 4 ثانیه مشعل خاموش خواهد شد.

توجه داشته باشید که عموما در مشعل های گازی جهت تشخیص شعله از میله یون ، در مشعل های گازوئیلی جهت تشخیص شعله از فتوسل و در مشعل های دوگانه سوز جهت تشکیل شعله از UVCELL ها استفاده می شود.

اطلاعات فنی شیر برقی گاز krom Schroder CG..Vشیر برقی گاز krom Schroder CG..V

گاز مناسب برای عملکرد : گاز طبیعی و LPG

دمای مناسب کارکرد (درجه سلسیوس): ^15- _ ^60+

کلاس عایق : IP 44

حداقل فشار ورودی : 6 mbar

حداکثر فشار ورودی : 500 mbar

زمان باز شدن حداکثر :   CG45 < 10 Sec , CG 35 < 5 Sec

زمان بسته شدن :   CG45 , CG 35 < = 1 Sec

گاورنر :   A class

دانلود فایل PDF

روش نصب شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

 • درپوش محافظ را از قسمت ورودی و خروجی شیر بردارید.
 • به جهت جریان سیال بر اساس علامت فلش روی شیر توجه کنید.
 • شیر در خطوط افقی نباید چرخانده شود و فقط بصورت عمودی نصب گردد.
 • در خطوط لوله عمودی ، نصب شیر با زاویه 90^ در جهت چپ یا راست مجاز می باشد ولی نباید بصورت وارونه نصب گردد.
 • حجم لوله بین شیر و مشعل باید تا حد امکان کم باشد.
 • محفظه شیر نباید به دیواره های اطراف بچسبد و باید حداقل 20 mm با دیواره ها فاصله داشته باشد.
 • نصب یک فیلتر در خط گاز قبل شیر ضروری می باشد.

روش سیم کشی شیر برقی گاز krom Schroder CG..Vشیر برقی گاز krom Schroder CG..V

 • ولتاژ برق ورودی را با مشخصات شیر کنترل کنید. ( تلرانس قابل قبول -15% و +10%)
 • کلید فیوز ، نوع سیم ، سیستم ارت و ... باید مطابق مقررات ملی کنترل شده باشد.
 • دریچه A برای برق رسانی به شیر ها می باشد. (قطر کابل حداکثر 12 mm )

اتصال نول برای هر دو شیر 1=N

اتصال فاز برای شیر 2  2 = LV2

اتصال فاز برای شیر 1 3 = LV1

اتصال زمین برای هر دو شیر

 • از نصب درست درپوش مطابق شکل مطمئن شوید.

 

 

 

 

روش تنظیم شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

تنظیم در کارخانه بر اساس نسبت های زیر صورت گرفته است :

Gas , air = 1 : 1

Zero point N = 0

جهت تنظیم مجدد بصورت زیر عمل کنید :

 • پیچ E را شل کنید ، به نحوی که صفحه مربوط بتواند حرکت کند.
 • نسبت گاز به هوا V و نقطه صفر N را مطابق با توصیه سازنده مشعل و متناسب با نوع عملکرد تنظیم کنید.
 • مشعل را با شعله کم راه اندازی کنید ( حداکثر 33% تنظیم حداکثر).
 • چنانچه مشعل روشن نشد نقطه N را به آهستگی به سمت + حرکت دهید تا مشعل روشن شود. ( 1 دور = 2 mbar)شیر برقی گاز krom Schroder CG..V
 • فشار گاز (PG) را در نقطه B اندازه گیری کنید.
 • فشار هوا (PL) را در نقطه C اندازه گیری کنید.
 • به تدریج با چرخاندن نقطه تنظیم V مشعل را در حالت شعله زیاد قرار دهید.
 • مجددا مشعل را در حالت شعله 1 قرار دهید.
 • دستگاه Smoke tester را در محل مربوطه قرار دهید.
 • توسط تنظیم در محل N شعله یک را از نظر آلاینده ها تنظیم کنید.
 • مشعل را در حالت مرحله 2 قرار دهید.شیر برقی گاز krom Schroder CG..V
 • توسط تنظیم در محل V شعله دو را از نظر آلاینده ها تنظیم کنید.
 • بعد از تنظیم ، درپوش E را محکم کنید.
 • کلید کنترل فشار گاز را طبق دستورالعمل زیر تنظیم کنید:
 • در پوش های مربوطه را ببندید.(دقت شود که حتی در صورت استفاده نکردن از PF این اتصال بسته نشود.)
 • فشار هوا در نقطه C اندازه گیری می شود.
 • فشار محفظه احتراق در نقطه D اندازه گیری می شود.
 • اگر 0.3 < PL-PF شود باید PL را افزایش دهیم.
 • فشار گاز در نقطه B از نقطه A کمتر است.

روش تمیز کردن فیلتر شیر برقی گاز krom Schroder CG..Vشیر برقی گاز krom Schroder CG..V

توصیه می شود که فیلتر ورودی به شیر حداقل سالی یک بار تمیز شود.

برای این منظور مراحل زیر انجام شود.

 • شیر دستی گاز بسته شود.
 • پیچ شماره 1 باز شود.
 • درپوش برداشته شود.
 • فیلتر بیرون آورده شود.
 • فیلتر تمیز شود.
 • فیلتر و درپوش آن نصب گردد.
 • پیچ شماره 1 بسته شود.
 • عدم نشتی با محلول آب صابون کنترل شود.

سایر قسمت های این نوع شیر نیاز به بازدید ندارد و توصیه می شود که سالی یکبار از نظر عملکرد کنترل شود.

 

 

 

روش نصب خطوط فرعی (Impulse line) برای شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

 • برای شیر های .V سه خط فرعی مورد نیاز می باشد :

خط فرعی مربوط به گاز PG :

خط فرعی مربوط به هوا PL :

خط فرعی مربوط به محفظه احتراق : RF

 • تمامی اتصالات PR 1/8” است.
 • خط فرعی مربوط به گاز : حداقل فاصله از فلنج سه برابر قطر لوله 8X1 و اتصال 1/8”
 • خط فرعی مربوط به هوا : شیلنگ 25 و اتصال 1/8”
 • خط فرعی مربوط به محفظه احتراق : لوله و اتصال 1/8”
 • دقت شود که خطوط فوق بنحوی نصب گردد تا احتمال ورود قطرات آب (ناشی از کندانس) به داخل شیر میسر نباشد.
 • اگر از محل اتصال PF استفاده نمی شود ، تحت هیج عنوان این محل بسته نشود.

شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

روش کنترل نشتی شیر برقی گاز krom Schroder CG..V

روش کنترل نشتی بخش ورودی

 • شیر دستی قطع و وصل گاز را ببندید.شیر برقی گاز krom Schroder CG..V
 • حداکثر فشار 550mbar را از محل دریچه A به شیر اعمال کنید.
 • از محلول آب صابون برای کنترل نشتی استفاده کنید.
 • شیر دستی قطع و وصل گاز را مجددا باز کنید.

روش کنترل نشتی بخش خروجی

 • بین فلنج شیر و خط گاز ، فلنج کور را قرار دهید.
 • حداکثر فشار 150 mbar را از محل دریچه B به شیر اعمال کنید.
 • از محلول آب صابون برای کنترل نشتی استفاده کنید.
 • بعد از اطمینان از عدم نشتی ، فلنج کور را از سیستم جدا کنید.

 

بالا
ارتباط آنلاین با کارشناسان ما
Send via WhatsApp