تنظیم تخصصی کلیه مشعل های گازی ، گازوئیلی،دوگانه سوز:

با توجه به افزایش قیمت روزافزون حاملهای انرژی و به تبع آن افزایش هزینه ها برای بهره برداران از دیگها – بویلرها – کوره ها ( مسکونی – تجاری و صنعتی ) همواره یکی از اولویتهای کارفرمایان، تنظیم مشعل مطابق با شرایط استاندارد و راندمان بالا مد نظر میباشد .تصور بفرمائید یک مشعل به ظرفیت ۱/۰۰۰/۰۰۰ کیلوکالری در ساعت دارید . مصرف گاز شما حدودا ۱۰۰ مترمکعب در ساعت خواهد بود . اگر مشعل شما هر روز ۱۶ ساعت و در سال ۳۰۰ روز کاری روشن باشد و هزینه هرمترمکعب گاز را حدود ۱۵۰ تومان لحاظ بفرمائید، شما میبایست در سال چیزی حدود ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان هزینه گاز پرداخت فرمائید .

تصور بفرمائید با تنظیم مشعل توسط پرسنل مجرب حداقل بتوانید حدود ۱۰ درصد راندمان را افزایش داده و هزینه های خود را کاهش دهید. دراینصورت موفق شده اید که حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال و فقط برای یک مشعل کاهش هزینه بدهید!!