رمز خود را فراموش کرده اید ؟

فیلم ها

مشعل ها :

علل خرابی موتور دمپر مشعل ها
یک مشعل 3 مرحله ای جهت کار در صنایع شیشه
آموزش مشعل های خانگی و صنعتی - دانشگاه تهران
اهمیت تعمیرات اساسی و وایرینگ مشعل و دیگ
آموزش قطعات موتور دمپر مشعل
آموزش قطعات وتابلو برق مشعل EGL4 مشعل کاوه
آموزش تخصصی تعمیر مشعلها و بویلر های صنعتی
آموزش تخصصی تعمیر مشعلها و بویلر های صنعتی
آموزش عملکرد مشعل Riello مدل RS 70
آموزش نکاتی در مورد جرقه زن و میله یون مشعل
آموزش نکاتی در مورد رله های نسل جدید مشعل
آموزش نکاتی در مورد رله های نسل جدید مشعل 2
آموزش مشعل - تعمیرات مشعل : تعمیر و تست عملکرد نشت یاب شیر برقی تدریجی krom schroder آلمان مشعل گازی
آموزش ارتباط بین رله مشعل و نشت یاب
آموزش رله های TMG 740 دوگانه سوز

دیگ ها - بویلر ها :

آموزش اورهال ( overhall ) و تعمیرات اساسی بویلر
آموزش اورهال بویلر ها (این بخش : تعویض لوله های پاس 2 )
اهمیت پیش گرم کردن در بویلر یا دیگ بخار
توضیحات مهندس خلخالی در خصوص کارگاه آموزش مشعل های صنعتی دانشگاه تهران
یکی از بزرگترین دیگ بخارهایی که تا به امروز ساخته شده با وزن بیش از 84 تن و با خروجی 20 تن بخار در ساعت
تست یک مینی بویلر با فشار کاری 0/5bar و تولید 25kg بخار در ساعت
آموزش نحوه طراحی بویلر یا دیگ بخار فایر تیوب Fire tube
آموزش نحوه طراحی بویلر یا دیگ بخار فایر تیوب Fire tube
بررسی علت انفجار بویلر یا دیگ بخار یا مخازن تحت فشار

کوره ها :

کوره آنیل با دمای 1250 درجه سانتیگراد
عملکرد یک مشعل در داخل کوره !!
لزوم رعایت ایمنی در کار safety
بالا