نوسازی و بهینه سازی تابلوهای برق :

کنترل و پایش عملکرد کلیه تجهیزات و قطعات دیگ و مشعل بر عهده تابلوی برق و سیستم کنترل تعبیه شده در آن میباشد .

بدیهی است درصورت مطابقت این تابلو با استانداردهای روز دنیا بروز خطاها و خدای ناکرده حوادث بمقدار چشمگیری کاهش خواهد یافت . بکارگیری از تابلوهای برق مستعمل – فرسوده و غیر استاندارد ممکن است در ابتدا هزینه های شما را کاهش دهد ولی درصورت بروز حوادث، شما میبایست چند ده برابر هزینه بیشتری را پرداخت بفرمائید .

بروز رسانی نقشه تابلو – کنترل صحت عملکرد تجهیزات – جایگزینی قطعات معیوب – سیم کشی مجدد تابلو و … از جمله این تمهیدات میباشد.

لذا مواکدا تاکید میگردد که بروزرسانی و نوسازی تابلوهای برق مشعل و دیگهای آب گرم – آب داغ – بخار – روغن داغ و …. جزو الزامات و ضروریات اولیه میباشد .

درصورت عدم رسیدگی بموقع به تابلوهای کنترل دیگ و مشعل، جلوگیری از وقوع حوادثی همچون آتش سوزی – انفجار – برق گرفتگی و بروز حوادث جانی اجتناب ناپذیر خواهدبود.

دراینخصوص و درصورت نیاز شما، کارشناسان مجرب ما در محل کارگاه شما حاضر شده و پس از بررسی اولیه تجهیزات راهکار اجرایی موثر استاندارد را با رعایت شرایط استاندارد حضور شما اعلام خواهند نمود.