رمز خود را فراموش کرده اید ؟

بروزرسانی خط گاز مشعل شرکت سینا دارو

براساس درخواست مشتری و با توجه به قدیمی بودن تجهیزات خط گاز(شیرهای مدل SKP ) شیرهای جدید ایتالیایی بر روی مشعل Nu-Way نصب و راه اندازی گردید . پیش از اعمال تغییرات مذکور و بدلیل قدیمی بودن شیرهای قبلی و مکانیزم عملکرد نیوماتیکی دو مرحله ای، مشعل همواره در زمان روشن شدن ریست میکرد . پس از نصب خط گاز جدید و اعمال تغییرات لازم در مدار برقی، مشعل با عملکرد دومرحله ای و بصورت استاندارد راه اندازی گردید .

بالا