رمز خود را فراموش کرده اید ؟

تعمیر کنترل ولو بخار وزارت امور خارجه

پروژه سرویس ، تعمیرات اساسی و کالیبراسیون کنترل ولو بخار اسپیراکس سارکو در ساختمان مرکزی وزارت امور خارجه.

مراحل کلی پروژه شامل :

  1. تعمیر تخصصی بورد های الکترونیکی کنترل ولو.
  2. سرویس قطعات مکانیکی شیر و موتور کنترل ولو.
  3. تنظیم کنترلرهای کنترل ولو اسپیراکس سارکو
بالا