رمز خود را فراموش کرده اید ؟

راه اندازی مشعل ۱۷.۵MW ایتالیایی GB

راه اندازی مشعل ۱۷.۵MW ایتالیایی GB بر روی بویلر های بخار در مناطق نفت خیز جنوب کشور . پروژه نفتی آزادگان 

  • نام محصول : پروژه نفت آزادگان
  • سال تولید : 1397
  • نوع خدمات : راه اندازی مشعل های ایتالیایی GB
  • TAGS
بالا