رمز خود را فراموش کرده اید ؟

دوگانه سوز نمودن مشعلهای صنعتی

یکی از اولویتهای شرکتهای صنعتی این است که در زمان قطع گاز و دراولین سرعت بتوانند مشعلهای خود را از روی سوخت گازی به سوخت مایع تغییر وضعیت بدهند. در بسیاری از موارد بهره بردار در ابتدا مشعل گاز سوز خرید نموده است و در حین بهره برداری تمایل دارد تا مشعل تک سوخت خود را به دوسوخت ارتقاء دهد . شرکت داروسازی مفید نیز پس از اخذ استعلام های لازم این امر را به کارشناسان خبره شرکت اعتلای صنعت پارس واگذار نمود . بر اساس مطالعات و بررسی های میدانی انجام شده و مطابق با نظرات شرکت تولید کننده مشعل ( شرکت پارس مشعل )، ارتقاء مشعل و افزایش قابلیت کارکرد مشعل با سوخت گازوئیل میسر گردید .

بالا