تعمیر مشعل های وزارت کشور

پروژه سرویس و تعمیرات اساسی مشعل های ساختمان مرکزی وزارت…

سرویس و تعمیر مشعل های وزارت علوم

پروژه سرویس ، تعمیرات اساسی و تنظیم بوسیله دستگاه گاز…

بروزرسانی خط گاز مشعل شرکت سینا دارو

براساس درخواست مشتری و با توجه به قدیمی بودن تجهیزات…