احتراق پالسی

/ / مقالات

احتراق پالسی : قسمت اول

احتراق پالسی : راهکاری عملی جهت توزیع یکسان حرارت در کوره

در این مقاله قصد داریم تا مروری بر روی تکنولوژی احتراق پالسی (Pulse Firing Technology ) و نتایج مثبت آن در توزیع یکسان حرارت در تمامی نقاط کوره داشته باشیم .

احتراق پالسی طی دهه های گذشته فوائد خود را آشکار نموده و در اینخصوص مقالات متعددی نوشته شده است . این سیستم برای اولین بار در اروپا معرفی و اجرا گردید و در آمریکا نیز پس از معرفی، این سیستم در دهه ۱۹۸۰ به آرامی شروع به رشد نمود . در آن سالها ، تولید کنندگان آمریکایی در حوزه پروسه های گرمایشی صنعتی خود و در غالب سیستمهای وارداتی از اروپا، از فوائد این مکانیزم ( بعنوان یک تکنولوژی جدید ) بهره مند میشدند .از طرفی از این اتفاق میتوان بعنوان یک اتفاق خوب اقتصادی برای همکاری مشترک شرکتهای Hauck Manufacturing و Krom Schroderیاد کرد .نوآوری مذکور توسط مهندس کنترل جوانی بنام Mike Shay و در شرکت Hauck رهبری میشد که بعدها موفق گردید با توجه به لیاقتهای خویش مدارج عالی را در این شرکت طی نماید .

طی سالهای گذشته مطالب متعددی درخصوص این تکنولوژی کنترل و منافع آن نوشته شده است ولی چگونه این تکنولوژی چنین منافعی را برای ما تامین میکند ؟

در یک کلام میتوان دلیل آن را افزایش انتقال حرارت همرفتی بدلیل افزایش سرعت خروج محصولات احتراق از دهانه مشعل عنوان کرد. کلید اصلی در این پروسه مشعلهای خاصی هستند که با فراهم آوردن امکان پرتاب بسیار سریع محصولات احتراق از دهانه خود باعث میشوند تا سیال داغ بسرعت مسیر کوره را از بین قطعات گرم شونده طی کند و از طریق انتقال حرارات جابجایی اجباری مواد داخل کوره را بشکل یکنواخت گرم کند .

انتقال حرارت جابجایی اجباری چیزی نیست جز انتقال حرارت بین اجسام جامد (مواد گرم شونده داخل کوره )و سیال گرم کننده ( محصولات داغ احتراق ) توسط یک ماشین مکانیکی ( مشعل سرعت بالا )

احتراق پالسی سه مسئله زیربنایی را که همه پروسه های حرارتی تولیدی با آن درگیر میباشند، مد نظر قرار میدهد. این سه مسئله عبارتند از :

۱-      توزیع حرارت بسیار غیریکنواخت در کور ها

۲-      Turndown ناکافی سیستمهای احتراق کوره در نگاه کلی

۳-      مصرف بسیار بالای سوخت

جهت جلوگیری از خستگی شما، این مطلب به چند مقاله تقسیم شده و ما در مقاله بعدی سعی خواهیم کرد تا این سه مسئله را بدقت مد نظر قرار دهیم .